logo
blank
 
© Saygı İş Güvenliği 
• Neden İş Güvenliği?

İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
İnsanın en temel hakkı olan ‘Yaşama Hakkına’ saygı duymamız gerektiği için.
Firma çalışanlarına ve Ailelerine karşı her şeyden önce vicdani sorumluluk çerçevesinde manevi yükümlülüğü olduğu için
Yasal olarak işveren / işveren vekili sorumluluğunda olduğu için (*)
Üretimin , sunulan hizmetlerin aralıksız devamı için
İşveren/vekili açısından hapis cezasına uzanan maddi müeyyideleri olduğu için
Üretimin, sunulan hizmetlerin aralıksız devamı için
AB Kriterlerine uymak için
Personel motivasyonu için
Sağlıklı bir toplum ve Güvenli Yarınlar için


İŞ KANUNU MADDE 77 (*) :
‘İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler’

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADDE 5/ MADDE 9;

İşverenin yükümlülükleri

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşverenin Diğer Yükümlülükleri

Madde 9 — İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşveren ;
1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar
2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir
3) Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar
4) İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar


Share to Facebook Share to Twitter More...
Saygı OSGB Teklif İste
 


Saygı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi • Emir Sultan Mh. Gaziler Cd. Yenişehir İş Merkezi No:478/104 Konak/İZMİR
Tel: 0 (232) 342 44 14 Fax : 0 (232) 342 44 15 • E-posta: 
info@saygiosgb.com

Etiketler: saygı iş güvenliği izmir | iş güvenliği izmir | izmir iş güvenliği uzmanı | iş | güvenliği | ortak sağlık güvenlik birimi | OSGB
iş güvenliği uzmanlığı | eğitim | kurs | sağlık | güvenlik | sertifika | işyeri | hekimliği | is yeri hekimligi