logo
blank
 
© Saygı İş Güvenliği 
• İşyeri Hekimliği Hizmeti

Rehberlik ve Danışmanlık

Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ve ortamı gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izleme.

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakım ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunma.

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunma.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunma.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılma.

İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapma.

Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerlerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etme,gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları işçilerin sağlığı yönünden değerlendirilmesini yapma

İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesini dikkate alarak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktöründen korunmaları için araştırmalar yapma.

Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapma

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda uygun olarak düzenleme ve işyerinde muhafaza etme.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapma ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlama.

Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirme

Gerekli laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneler portör muayenelerini yapma, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlama, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelinin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütme.

Hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.

İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konuşlarında eğitim vermek ve bu eğitimin sürekliliğini sağlama.

Bağımlılık yapan maddelerin kullanımını zararları konusunda işyerinde eğitim verme.

İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerlerindeki ilgili birimlerle meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışma.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılma.

Yeni teknoloji, ve donanım sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların iyileştirilmesi çalışmalarına katılma.

Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlama.

Yöneticilere bulunması halinde iş sağlığı güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık iş sağlığı ve güvenliği hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi


Share to Facebook Share to Twitter More...
Saygı OSGB Teklif İste
 


Saygı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi • Emir Sultan Mh. Gaziler Cd. Yenişehir İş Merkezi No:478/104 Konak/İZMİR
Tel: 0 (232) 342 44 14 Fax : 0 (232) 342 44 15 • E-posta: 
info@saygiosgb.com

Etiketler: saygı iş güvenliği izmir | iş güvenliği izmir | izmir iş güvenliği uzmanı | iş | güvenliği | ortak sağlık güvenlik birimi | OSGB
iş güvenliği uzmanlığı | eğitim | kurs | sağlık | güvenlik | sertifika | işyeri | hekimliği | is yeri hekimligi