logo
blank
 
© Saygı İş Güvenliği 
• İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

Yasal Gerekliliklerin sistemli olarak takip edilmesi için "Yasal Gereklilikler İzleme Planı" oluşturup, yasal gereklerin daha düzenli takip edilmesini sağlayarak, işyerlerinin genelini tetkik ederek, yasal gereklere göre işyerinin yetkinliği ilgili kanuna, tüzüklere ve yönetmeliklere göre ayrıntılı olarak rapor hazırlayıp işverene sunmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların periyodik olarak yapılmasını kontrol ederek uygunsuzlukları raporlamak, gerektiğinde müdahale edip işvereni bilgilendirmek.

İşverenden gelecek İş Termin Planına,Prosese göre ,yapılacak çalışmaların Risk Değerlendirilmesinin yapılarak, Yakın ve Uzak Tehlikelerin belirlenmesi ve yakın tehlikelerle ilgili olarak Önleyici eğitimlerin düzenlenmesi ve önleyici faaliyetlerin takibinin yapılması.

İşyerindeki yapılan çalışmalardaki risklere göre koruyucu önlemlerin ve aksiyon planın uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerdeki risklerin uygunlukları çek ederek işverene rapor vermek.

Teftiş grubundan denetlemeler için gelecek iş müfettişlerine,yapacakları incelemelerde yardımcı olmak.

İş verene bağlı olan işin bütününün denetlenerek uygunsuzlukların raporlanması.

İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlayarak, hazırlanan planların uygulanmasının kontrolünü sağlamak.

Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarının uygunluğunu kontrol etmek gerekli tatbikatların yıllık planlarına göre yapılmasının kontrolü yapmak.

Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin kontrolünün yapılması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları ile ilgili çalışmaların uygunluğunun kontrolünü yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği değerlendirme toplantılarına katılarak, yürürlükte olan İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında, işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için, İSG Sorumlularının düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmek.

Her ay karşılıklı belirlenecek gün sayısına göre şirketin çalışma sahalarını gezerek, dışarıdan üçüncü göz olarak iç tetkiki yapmak belirlediği uygunsuzluklar ve iyileştirmeler hakkında ana işverene rapor sunmak, iyileştirmelerin takibini kontrol etmek.

İşyerlerinde yapılan çalışmalara göre kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin uygunluğunu kontrol etmek.

Ani veya yakın tehlike oluşturan bir hususu iş yerinde tespit ettiği takdirde; işin derhal geçici olarak durdurulmasını istemek ve durumu ana işverene bildirmek.

Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla görüşerek işverene raporlamak.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda; Yıllık eğitim planlaması yapılarak, programın gerçekleşme durumunu takip ederek raporlamak.

İş Güvenliği Kurul Toplantılarını düzenlemek.

Resmi gazetede yayınlanacak ilgili mevzuatları takip ederek, değişiklikleri İşverene her ay software ortamında vermek, yasal gerekliliklerin güncellenmesini sağlamak.

Talep edilmesi halinde,iş verenin isteği üzerine ,İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilerek belgelendirmek.


Share to Facebook Share to Twitter More...
Saygı OSGB Teklif İste
 


Saygı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi • Emir Sultan Mh. Gaziler Cd. Yenişehir İş Merkezi No:478/104 Konak/İZMİR
Tel: 0 (232) 342 44 14 Fax : 0 (232) 342 44 15 • E-posta: 
info@saygiosgb.com

Etiketler: saygı iş güvenliği izmir | iş güvenliği izmir | izmir iş güvenliği uzmanı | iş | güvenliği | ortak sağlık güvenlik birimi | OSGB
iş güvenliği uzmanlığı | eğitim | kurs | sağlık | güvenlik | sertifika | işyeri | hekimliği | is yeri hekimligi